Ông Nguyễn Phú Tiến

Phó Cục trưởng , Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Ông Nguyễn Phú Tiến