Ông Nguyễn Quang Thanh

Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà NẵngShare

Ông Nguyễn Quang Thanh