Ông Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếShare

Ông Nguyễn Thanh Bình