Ông Nguyễn Trọng Tú

Giám đốc Trung tâm phát triển giải pháp Made by FPT IS, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPTShare

Ông Nguyễn Trọng Tú