Ông Phạm Anh Đức

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp ViettelShare

Ông Phạm Anh Đức