Ông Rawee Hanpachern

Khoa Kiến trúc, Đại học Khon Kaen, Thái LanShare

Ông Rawee Hanpachern