Ông Trần Quốc Thái

Cục trưởng, Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây DựngShare

Ông Trần Quốc Thái