Ông Vũ Minh Trí

Giám đốc điều hành VNG CloudShare

Ông Vũ Minh Trí