XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH, TẦM NHÌN CỦA CÁC LÃNH ĐẠO – Leaders’ Talk

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH, TẦM NHÌN CỦA CÁC LÃNH ĐẠO – Leaders’ Talk

Cách thức: Tọa đàm & Báo cáo chuyên sâu

Chủ trì tọa đàm: Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA

Thành phần: (Chọn lọc)

  • Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng
  • Bà Chalermluck Kebsap, Thị trưởng Thành phố Patong, Thái Lan
  • Ông Mai Hùng Dũng , Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương
  • Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Ông David Wong, Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp điện toán Châu Á – Châu Đại Dương (ASOCIO)
  • Ông Chaicharearn Atibaedya, Chủ tịch Hiệp hội Lãnh đạo Thông tin ASEAN (ACIOA)

Nội dung: Mô hình, cách thức để xây dựng smart city, kinh nghiệm trên thế giới, PPP