Báo cáo chính: VIDEO + Bài trình bày của Đà Nẵng về Kế hoạch xây dựng Thành phố Thông minh

23 Th10 2019
09:00 - 09:20

Báo cáo chính: VIDEO + Bài trình bày của Đà Nẵng về Kế hoạch xây dựng Thành phố Thông minh

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng