BUSINESS MATCHING ONLINE

1. Quyền lợi tham gia:

  • Được sắp xếp gặp gỡ trao đổi 1:1 với khách hàng tiềm năng quan tâm tìm kiếm giải pháp phát triển thành phố thông minh là các doanh nghiệp ứng dụng, các tỉnh, thành phố lớn.

2. Hướng dẫn tham gia

B1: Đăng ký business matching trên link: https://forms.gle/mKV3RpYQ3FsJZiBUA

B2: Tài liệu gửi cho BTC:

  • File hồ sơ năng lực DN (định dạng pdf, up trên Link Google Drive, ngôn ngữ tiếng anh)
  • Link youtube video giới thiệu DN (độ dài 1-2p, full HD, ngôn ngữ tiếng anh)
  • Logo Doanh nghiệp
  • Website
  • Đăng ký tài khoản trên link: https://quickom.com/call-center – Gửi link tài khoản Quickcom Call Center lại cho BTC
  • Đăng ký tài khoản trên website http://www.onlinematching.biz/ – Tham gia sự kiện VIETNAM – ASOCIO SMART CITY SUMMIT 2021 – Đăng ký là Nhà cung cấp.

3. Kinh phí tham gia:

  • 25,000,000 vnđ đối với doanh nghiệp không phải hội viên của VINASA
  • 22,000,000 vnđ đối với hội viên của VINASA

ĐĂNG KÝ THAM GIA