CHƯƠNG TRÌNH

Expand All +
 • 0. Phiên toàn thể

  [13:00 – 17:00] Oct 11-13, 2021

 • 1. Chuyên đề 1: CHÍNH PHỦ SỐ

  Oct 11-13, 2021

 • 2. BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

  Oct 11-13, 2021

 • 3. Chuyên đề 3: GIẢI PHÁP, HẠ TẦNG VÀ NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

  Oct 11-13, 2021