CHƯƠNG TRÌNH

Expand All +
 • 1a. Leaders' Talk - Hội nghị các nhà lãnh đạo

  02/11/2021

 • Đại diện Bộ Xây dựng/Bộ Thông tin và Truyền thông
  Chuyên đề 1

 • (Hong Kong hoặc Hàn Quốc)
  Chuyên đề 1

 • Nội dung: - Hợp tác công tư trong xây dựng và phát triển thành phố thông minh
  - Hồi phục và phát triển kinh tế trong và sau đại dịch
  Khách mời: Các diễn giả
  Chuyên đề 1

 • 1b. Thành phố thông minh – Kinh nghiệm và Giải pháp từ các thành viên ASOCIO

  02/11/2021

 • Đại diện Bộ Xây dựng
  Chuyên đề 1

 • Đại diện từ Malaysia
  Chuyên đề 1

 • Đại diện từ HongKong
  Chuyên đề 1

 • Đại diện từ Thành phố Đà Nẵng
  Chuyên đề 1

 • Đại diện từ Thái Lan
  Chuyên đề 1

 • Tham luận viên: Tất cả các diễn giả
  Chuyên đề 1

 • 1c. Xây dựng quản lý vận hành thành phố thông minh dựa trên định hướng dữ liệu

  02/11/2021

 • Khách mời: Các diễn giả (Dự kiến)
  - Lãnh đạo UBND Các tỉnh thành phố
  - Lãnh đạo Doanh nghiệp CNTT
  - Đại diện Quốc tế
  Chuyên đề 1

 • 2a. Bất động sản thông minh – Xu hướng và Giải pháp

  03/11/2021

 • Đại diện 1 công ty bất động sản
  Chuyên đề 2

 • Khách mời: Tất cả các Diễn giả
  Chuyên đề 2

 • 2b. AIoT & Bảo mật thông tin: Góc nhìn từ Singapore

  03/11/2021

 • ESG
  Chuyên đề 2

 • ST Engineering, nhà tích hợp hệ thống an ninh thông minh
  Chuyên đề 2

 • Keppel, nhà phát triển thành phố thông minh
  Chuyên đề 2

 • - Ứng dụng bảo mật thông minh (giám sát, kiểm soát truy cập, thanh toán, quản lý tòa nhà, an ninh mạng)
  - Nâng cao cơ sở hạ tầng (điện toán biên, kết nối, cảm biến hình ảnh)
  Excelpoint (Lãnh đạo tổ chức)
  Điều phối: KUS
  Chuyên đề 2

 • Skylabs
  Chuyên đề 2

 • Echol Tech
  Chuyên đề 2

 • GTRIIP
  Chuyên đề 2

 • Ademco
  Chuyên đề 2

 • Seventh Sense AI
  Chuyên đề 2

 • Graymatics
  Chuyên đề 2

 • 2c. PropTech trong điều hành, quản lý và giao dịch bất động sản

  03/11/2021

 • 3a. Khu công nghiệp thông minh

  04/11/2021

 • Đại diện Bộ/ Ban/ Ngành/ Sở
  Chuyên đề 3

 • Công ty TNHH VedaX *
  Chuyên đề 3

 • LIPS Corporation
  Chuyên đề 3

 • Innodisk Corporation
  Chuyên đề 3

 • 5G - Giải pháp/ dịch vụ thông minh/ Chuỗi cung ứng thông minh/ Ứng dụng công nghệ thông minh trong xử lý khí thải Khu công nghiệp/ Giải pháp chiếu sáng thông minh/ Môi trường thông minh trong KCN thông minh
  Chuyên đề 3

 • THÀNH PHẦN THAM DỰ: Tất cả các Diễn giả
  Chuyên đề 3

 • 3b. "Thành phố thông minh – Kinh nghiệm và Giải pháp từ Đài Loan Tổ chức bởi: TAITRA"

  04/11/2021

 • Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA)
  Chuyên đề 3

 • AAEON Technology
  Chuyên đề 3

 • ASUSTeK Computer Inc.
  Chuyên đề 3

 • Energy Management System co.
  Chuyên đề 3

 • EverFocus Electronics Corp.
  Chuyên đề 3

 • Gigabyte Technology
  Chuyên đề 3

 • IBASE Technology Inc.
  Chuyên đề 3

 • Innodisk Corporation
  Chuyên đề 3

 • LIPS Corporation
  Chuyên đề 3

 • PLANET Technology Corp.
  Chuyên đề 3

 • Transcend Information. Inc.
  Chuyên đề 3

 • Winmate Inc.
  Chuyên đề 3

 • 3c. AIoT và An toàn thông tin

  04/11/2021

 • Đại diện Lãnh đạo VINASA
  Chuyên đề 3

 • Khách mời: Tất cả các Diễn giả
  Chuyên đề 3

 • 4a. Sản phẩm/Giải pháp cho TPTM

  05/11/2021

 • We haven't found any session that matches you're criteria
 • 4b. Chuyển đổi số cho sản xuất thông minh

  05/11/2021

 • Khách mời: Tất cả các Diễn giả
  Chuyên đề 4

 • 4c. "TPTM – Kinh nghiệm và Giải pháp từ Đài Loan Tổ chức bởi: Thành phố Cao Hùng và III"

  05/11/2021

 • Ngài Charles Lin, Phó Thị trưởng Thành phố Cao Hùng
  Chuyên đề 4

 • Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng
  Chuyên đề 4

 • Tham luận viên:
  - Ông Chun-Jie Liu, Giám đốc Trung tâm Quản lý Thông tin Thành phố Cao Hùng
  - Ông Stanley Wang, Phó Tổng Giám đốc Văn phòng Quản lý Dự án Thành phố Thông minh Cao Hùng
  - Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng
  Chuyên đề 4

 • Lãnh đạo của VINASA
  Chuyên đề 4

 • Chunghwa Telecom. International Taiwan Business Group
  Chuyên đề 4

 • WholeWay-GIS Technology Inc.
  Chuyên đề 4

 • 5a. Startup với thành phố thông minh

  06/11/2021

 • Lãnh đạo VINASA phụ trách về Smart City
  Chuyên đề 5

 • Đại diện Cengroup
  Chuyên đề 5

 • Thành phần tham dự:
  - Ông Nguyễn Đình Thắng, Thành viên Hội đồng sáng lập VINASA, Chủ tịch Câu lạc bộ đầu tư công nghệ số (VDI)
  - Bà Vy Le, Đồng sáng lập DO Ventures
  Đại diện doanh nghiệp Bất động sản
  Đại diện của 01 startup smart city tiêu biểu
  Chuyên đề 5

 • 5b. Startup Pitching

  06/11/2021

 • HỘI ĐỒNG: (05 thành viên: VINASA, Cengroup, Chuyên gia khởi nghiệp, Chuyên gia công nghệ, Nhà đầu tư)
  Chọn 01 Startup được Pitching. (Pitching 5’, Q&A 10 phút)
  Chuyên đề 5