DIỄN GIẢ

Ông Brice Richard

Ông Brice Richard

Regional Strategy Lead, Arup
Ông Trần Ngọc Thạch

Ông Trần Ngọc Thạch

Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ông Phùng Việt Thắng

Ông Phùng Việt Thắng

Giám đốc kinh doanh, Microsoft Việt Nam
Ông Nguyễn Xuân Cảnh

Ông Nguyễn Xuân Cảnh

Phó Giám đốc, Trung tâm Giải pháp miền Nam - Tổng công ty GPDN Viettel, Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel

Ông Nguyễn Danh Thành

Ông Nguyễn Danh Thành

Giám đốc Trung tâm sản phẩm chiến lược, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
Ông RD Pai

Ông RD Pai

Phó Giám đốc Phát triển kinh doanh, Excelpoint, Đại diện Hiệp hội Thành phố thông minh Singapore
Ông Nguyễn Xuân Sơn

Ông Nguyễn Xuân Sơn

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế
Ông Steven Michael Furst

Ông Steven Michael Furst

Giám đốc Tư vấn cấp cao, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

Ông Đinh Hoàng Long

Ông Đinh Hoàng Long

Phó Trưởng phòng Dịch vụ số, Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Nguyễn Văn Khoa

Ông Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch VINASA
Ông Nguyễn Huy Dũng

Ông Nguyễn Huy Dũng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Nguyễn Mạnh Hổ

Ông Nguyễn Mạnh Hổ

Phó Chủ tịch VINASA, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

Ông Nguyễn Nhật Quang

Ông Nguyễn Nhật Quang

Viện trưởng Viện KHCN VINASA
Ông Lê Quang Nam

Ông Lê Quang Nam

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng
TS. Smich Butcharoen

TS. Smich Butcharoen

Giám đốc Phát triển Dịch vụ 5G, Công ty Viễn thông Quốc gia Thái Lan
Ông Chris Bryson

Ông Chris Bryson

CEO Edify

Ông Steve Warren

Ông Steve Warren

Giám đốc Kinh doanh, Caburn Telecom
Ông Phạm Lê Minh

Ông Phạm Lê Minh

Giám đốc Điều Hành khối IoT, Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang
TS. Nguyễn Lê Thi

TS. Nguyễn Lê Thi

Trưởng Bộ phận Môi trường xây dựng và chứng nhận sản phẩm, Công ty BSI Việt Nam
Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Phó Chủ tịch VINASA, Giám đốc Công ty Phần mềm Quang Trung

Ông Dương Công Đức

Ông Dương Công Đức

Giám đốc trung tâm Đô thị thông minh, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel