DIỄN GIẢ

Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch Hội đồng sáng lập VINASA
Ông Phan Thanh Sơn

Ông Phan Thanh Sơn

Giám đốc phát triển kinh doanh, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT
Ông Nguyễn Thanh Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Phó Chủ tịch VINASA, Giám đốc QTSC

Ông Tay Kok Chin

Ông Tay Kok Chin

Chủ tịch Smart City Network
TS. Nguyễn Cao Lãnh

TS. Nguyễn Cao Lãnh

Trưởng Khoa, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Ông Nguyễn Mạnh Hổ

Ông Nguyễn Mạnh Hổ

Phó Chủ tịch VINASA, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (VTS)
Ông David Wong

Ông David Wong

Chủ tịch ASOCIO

Ông Lê Quốc Hữu

Ông Lê Quốc Hữu

Nguyên Kiến trúc sư trưởng về Smart City-Tập đoàn Viettel, Thành viên Tổ chuyên gia giúp việc Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử
Ông Nguyễn Tử Quảng

Ông Nguyễn Tử Quảng

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc BKAV
Ông Bùi Quốc Đạt

Ông Bùi Quốc Đạt

Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ông Lâm Quang Nam

Ông Lâm Quang Nam

Thành viên Hội đồng Khung Chuyển đổi số Sản Xuất

Ông Nguyễn Đình Thắng

Ông Nguyễn Đình Thắng

hành viên Hội đồng sáng lập VINASA, Chủ tịch Câu lạc bộ đầu tư công nghệ số (VDI)
Bà Vy Le*

Bà Vy Le*

Đồng sáng lập DO Ventures
Ông Lê Quang Hiệp

Ông Lê Quang Hiệp

Tổng Giám đốc BKAV Global, Tập đoàn Công nghệ BKAV
Ông An Ngọc Thao

Ông An Ngọc Thao

Phó Tổng thư ký VINASA

Ông Nguyễn Văn Khoa

Ông Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch VINASA