Exhibition

VNPT IT

VNPT MEDIA

VNPT TECHNOLOGY

BEOWULF

VIETTEL PAY

eKYC

E-CABINET

ITS – Intelligent Transport System

MK GROUP

EZCLOUD

FPT.eGOV

FPT. Fortuna

FPT.LGSP

FPT.iHotel

FPT.Online Payment Hub

GIAO THÔNG THÔNG MINH

Y TẾ THÔNG MINH

FPT.BuildingOS

TRUYỀN HÌNH FPT

FPT PLAY BOX

FPT CAMERA

VIOEDU

Giải pháp camera giám sát

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HOÀNG HUY GRAND TOWER

THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

VI MẠCH ĐÀ NẴNG

PAM AIR

HOUZE BUILDING

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG G-S-HCL

VCLOUDCAM

FPT.EagleEye mSOC