Mr. Nguyen Ba Diep

Ủy viên Ban Thường vụ VINASA, Đồng sáng lập và Phó Chủ tịch MoMo * Bằng Tiếng Anh: Mr. Nguyen Ba Diep, Member of Standing Committee of VINASA, Co-founder & SVP – MoMo.Share

Mr. Nguyen Ba Diep