Mr. Nguyen Tan Hung

Chuyên gia FPT.AI, Công ty TNHH FPT Smart CloudShare

Mr. Nguyen Tan Hung