Mr. Nguyen Le Thi

Trưởng Bộ phận Môi trường xây dựng và chứng nhận sản phẩm, Công ty BSI Việt NamShare

Mr. Nguyen Le Thi