Mr. Truong Gia Binh

Chairman of VINASA Founders CouncilShare

Mr. Truong Gia Binh