GIAN HÀNG TRIỂN LÃM ONLINE 2022

Trung tâm giám sát, điều hành
ĐTTM Tp. Đồng Xoài

Sở KHCN Thừa Thiên Huế

Sở KHCN Đà Nẵng

Phổ Yên

UBND Tp. Đà Lạt

VPS Cloud

VoicePay

mFarm

Lifi City

Fchat Chatbot

TMA Innovation

BASATO

Vhomenex

VCONNEX

Hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe ô tô

vTag

DX- TPiCS

KONE Việt Nam

CYBER EYE

InvestHK

ĐIỆN QUANG

EGAS

Automatic Tank Gauging

Smart Building VTNet

Khaothi.Online

TNTech

EVNICT

Hunonic Notec

Onyx Việt Nam

MOMO

TMAS Việt Nam

IVIE - Bac Si Oi

E-Learning Pro

Eastern Sun Smart Factory

SPHACY