The BlogShare

Bài chia sẻ của chuyên gia về phương pháp luận: Thực trạng quá trình triển khai mô hình hợp tác công tư trong các dự án đô thị thông minh tại Việt Nam