Bà Nhiêu Trân

Trưởng Bộ phận Giải pháp công nghệ, Công viên phần mềm Quang TrungShare

Bà Nhiêu Trân