Bà Trần Thị Quốc Hiền

Phó cục trưởng Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Bà Trần Thị Quốc Hiền