Bà Vũ Tuệ Khanh

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc phát triển giải pháp Công ty Cổ phần Phần mềm EFFECTShare

Bà Vũ Tuệ Khanh