Ông Bùi Quốc Đạt

Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh HóaShare

Ông Bùi Quốc Đạt