Ông Đặng Đức Thảo

Phó Giám đốc Trung tâm Không gian mạng ViettelShare

Ông Đặng Đức Thảo