Ông Daniel Lin

Giám đốc Phòng Kế hoạch & Thiết kế CHTI, Chunghwa Telecom, Nhóm kinh doanh quốc tếShare

Ông Daniel Lin