Ông Đào Ngọc Chiến

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệShare

Ông Đào Ngọc Chiến