Ông Đinh Hoàng Long

Phó Trưởng phòng Dịch vụ số, Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Ông Đinh Hoàng Long