Ông Eric Chan

Phó chủ tịch cấp cao / Trưởng phòng Dy, Tiện ích thông minh và Cơ sở hạ tầng, Giải pháp đô thị, ST EngineeringShare

Ông Eric Chan