Ông Lê Minh Quân

Chuyên gia phát triển giải pháp sản xuất, Công ty Phần mềm FPTShare

Ông Lê Minh Quân