Ông Lê Quang Hiệp

Tổng Giám đốc BKAV Global, Tập đoàn Công nghệ BKAVShare

Ông Lê Quang Hiệp