Ông Lê Quang Nam

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà NẵngShare

Ông Lê Quang Nam