Ông Lê Quốc Hữu

Nguyên Kiến trúc sư trưởng về Smart City-Tập đoàn Viettel, Thành viên Tổ chuyên gia giúp việc Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tửShare

Ông Lê Quốc Hữu