Ông Lê Tiến Vinh

Trưởng nhóm Số hóa sản xuất - Ban Công nghiệp số - Siemens Việt NamShare

Ông Lê Tiến Vinh