Ông Nguyễn Bá Diệp

Ủy viên Ban Thường vụ VINASA, Đồng sáng lập và Phó Chủ tịch MoMoShare

Ông Nguyễn Bá Diệp