Ông Nguyễn Bá Quỳnh

Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc, Hitachi Vantara Việt NamShare

Ông Nguyễn Bá Quỳnh