Ông Nguyễn Hoàng Kiên

Quản đốc Xưởng Điện tử LED & Thiết bị chiếu sáng, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng ĐôngShare

Ông Nguyễn Hoàng Kiên