Ông Nguyễn Hữu Hạnh

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Ông Nguyễn Hữu Hạnh