Ông Dương Công Đức

Giám đốc Trung tâm Đô thị thông mình - Tổng Công ty GPDN ViettelShare

Ông Dương Công Đức