Ông Nguyễn Quang Thanh

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà NẵngShare

Ông Nguyễn Quang Thanh