Ông Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế



Share

Ông Nguyễn Thanh Bình