Ông Nguyễn Xuân Cảnh

Phó Giám đốc, Trung tâm Giải pháp miền Nam - Tổng công ty GPDN Viettel, Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội ViettelShare

Ông Nguyễn Xuân Cảnh