Ông Nguyễn Xuân Sơn

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – HuếShare

Ông Nguyễn Xuân Sơn