Ông Phùng Việt Thắng

Giám đốc kinh doanh, Microsoft Việt NamShare

Ông Phùng Việt Thắng