Ông RD Pai

Phó Giám đốc Phát triển kinh doanh, Excelpoint, Đại diện Hiệp hội Thành phố thông minh SingaporeShare

Ông RD Pai