Ông Steven Michael Furst

Giám đốc Tư vấn cấp cao, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPTShare

Ông Steven Michael Furst