Ông Trần Ngọc Thạch

Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP. Đà NẵngShare

Ông Trần Ngọc Thạch