Ông Trịnh Công Duy

Giám đốc SDC - ĐH Đà Nẵng; Đồng sáng lập IOTLink Map4D; Cố vấn cấp cao Vicoland Group.Share

Ông Trịnh Công Duy