Ông Vikram Vummidi

Giám đốc kinh doanh, Seventh Sense AIShare

Ông Vikram Vummidi